Trops op Sukses

Lana se BrainRx Storie

Daar was 'n definitiewe opwaartse kurwe met betrekking tot hoe sy presteer het. 

Lana het nooit opgesien om BrainRx te gaan doen nie.  Selfs al het dit beteken dat sy Saterdae moes vroeer opstaan, het sy dit met minimale protes gedoen. Lana het die uitdaging wat BrainRx gestel het, aangepak sonder om terug te deins.

BrainRx het Lana se skoolprestasie positief beinvloed.  Sy het 'n besondere akademiese prestasie behaal aan die einde van Graad 3. 

Al haar rapport simbole was sewes.

 

Sy het selfs uit haar dop gekruip met kuns, iets wat sy altyd gevoel het sy geen talent voor het nie, het sy begin inisiatief toon om boeke te versier vir Graad 4.

Op kulturele gebied het sy ook presteer deur as die beste klavier leerling in Graad 3 aangewys te word, asook om haar eerste musiek teorie eksamen by UNISA af te lê.

Op sosiale gebied het Lana baie meer selfvertroue getoon.  Sy het nie gehuiwer om vreemdelinge te vra vir aanwysings of instruksies tydens 'n onlangse familie vakansie oorsee, iets wat sy nooit voorheen gedoen het nie.

Lana het ook die volgende prestasies behaal:

 • Volpunte vir speltoetse, beide Afrikaans en Engels

 • Werk vinniger in die klas en met huiswerk

 • Selfvertroue is baie meer om te probeer en dinge te doen wat sy voorheen nie sou doen nie

 • Sy begin besef sy presteer en sy verstaan dat sy mag trots wees daarop

 • Haar einde-van-die-jaar rapport vir Graad 3 het net 7's bevat

 • Sy ontvang 'n toekenning vir bogemiddelde prestasie aan die einde van Graad 3

 • Lees vinniger en Afrikaanse leesbegrip het baie verbeter

 • Haar geheue verbeter verder en sy onthou instruksies asook gebeure en gesprekke beter

 • Sy vind woordsomme makliker

 • Sy het haar eerste redenaarskompetisie suksesvol voltooi en haar hele toespraak uit haar kop onthou

 • Sy het 'n Graad 3 Redenaars toekenning ontvang

 • Sy het 'n klavier toekenning ontvang

 

 Gepubliseer met toestemming van Lana se ouers.

Lana is 'n BrainRx Pretoria East and Centurion student.

BrainAbility Cognitive Testing and Training Centres

Better Brain. Better Life. Better Future.

(012) 345 1541  |  info@brainability.co.za  |  www.brainability.co.za

Click here for a copy of our site usage Privacy Policy.